Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Νίκος Χρυσόγελος : "Αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε κι εμείς"!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΡΕΝΑ ΔΙΑΚΙΔΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗς ΡΟΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συνέντευξη με τον  επικεφαλής της κίνησης γιατην περιφέρεια Ν. Αιγαίου "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ"

Με το σύνθημα  "αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε καιεμείς", ο Νίκος Χρυσόγελος, από τα βασικά στελέχη των Οικολόγων –Πράσινων, περνά στο χώρο της αυτοδιοίκησης, όντας υποψήφιος για την αιρετή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο «να δείξουμε στην πράξη πως μια περιφέρεια ή ένας δήμος μπορούν να προωθήσουν μια πράσινη/οικολογική πολιτική».
Με καταγωγή από τη Σίφνο, ο κ. Χρυσόγελος ηγείται  της κίνησης «Οικολογικός Άνεμος» και δηλώνει πως στις εκλογές του Νοεμβρίου «πρέπεινα εκλεγούν άνθρωποι και σχήματα που εκπροσωπούν νέες αξίες, προτάσεις καινοοτροπίες». «Δεν επιδιώκουμε κομματική καταγραφή ούτε σύμπραξη κομμάτων. Τα μέλη μας σε κάθε περιοχή θα στηρίξουν ή θα συμμετάσχουν στη δημιουργία ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών σχημάτων των ευρύτερων δυνατών συνεργασιών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών» συμπληρώνει.
Η φιλοσοφία της πολιτικής πρότασης του «Οικολογικού Ανέμου» για το Νότιο Αιγαίο, όπως ο ίδιος την αναλύει και την εξηγεί, συνοψίζεται σε «μια νέα κατεύθυνση, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την περιφέρεια, πολύ διαφορετικόαπό το σημερινό, που θέλουμε να υλοποιηθεί μαζί με τους πολίτες και την αυτοδιοίκηση:να αξιοποιήσουμε τη σοφία του παρελθόντος, τις εμπειρίες από τηναρμονική σχέση μεταξύ οικονομίας – κοινωνίας - περιβάλλοντος και πολιτισμού στο πλαίσιο σύγχρονων,οικολογικών, πράσινων πολιτικών αντιλήψεων, αξιών, στάσεων ζωής και πρακτικών σε όλους τους τομείς».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποια είναι η πολιτική των ΟικολόγωνΠρασίνων στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης; Σε ποιες περιφέρειες και δήμους θαέχετε αυτόνομη παρουσία;


Είναι ...αυτοδιοικητική. Δενεπιδιώκουμε κομματική καταγραφή ούτε σύμπραξη κομμάτων. Τα μέλη μας σε κάθεπεριοχή θα στηρίξουν ή θα συμμετάσχουν στη δημιουργία ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών σχημάτων των ευρύτερων δυνατών συνεργασιών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών για συνεκτικές λύσεις που διασφαλίζουν προστασία περιβάλλοντος, βιώσιμη τοπική οικονομία, κοινωνική υπευθυνότητα - αλληλεγγύη,διαφάνεια κι αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων. Μακάρι σχήματα με τέτοιο πρόγραμμα νακερδίσουν και την πλειοψηφία, ώστε να δείξουμε στην πράξη πως μια περιφέρεια ή έναςδήμος μπορούν να προωθήσουν μια πράσινη/οικολογική πολιτική.

Τι σηματοδοτεί η διεκδίκηση της αιρετής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους Οικολόγους Πράσινους; Η περιφερειακή κίνηση για το Ν. Αιγαίο "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ" δεν είναι ένα κομματικό παράρτημα αλλά μια πρόταση ευρύτερης συνεργασίας με ενεργούς πολίτες,κινήσεις, αυτοδιοικητικά σχήματα,  που,ανεξαρτήτως της προηγούμενης πολιτικής συμπάθειας ή καταγωγής τους,αντιλαμβάνονται ότι οι αναγνωρίζετε ότι οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές πουακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου.  Αναγνωρίζετε ότι οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου.  Οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες,οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία  των νησιωτικών κοινωνιών.
Η πρόσκλησή μας για συνεργασία είναι δημόσια και ανοικτή(προεκλογικά και μετεκλογικά) προς όλες τις δημιουργικές δυνάμεις πουεπιδιώκουν ένα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον,εναντιώνονται στη διαφθορά και στην καταστροφή του μοναδικού φυσικού καιπολιτιστικού πλούτου του τόπου μας, κάνουν πράξη σε προσωπικό, επαγγελματικόκαι συλλογικό επίπεδο αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στο επίπεδο της πολιτικής.
Θέλουμε νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, υπαρκτές στηνκοινωνία, να επηρεάσουν καθοριστικά το σχεδιασμό και τις πολιτικές για τα νησιάσε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Επιδιώκουμε διάλογο με φορείς κι ενεργούς πολίτες, προτάσεις,ιδέες, παρατηρήσεις στο σχέδιο προγράμματος που έχουμε αναρτήσει στηνιστοσελίδα μας http://ecoanemos.wordpress.com/) ώστετο τελικό να διαμορφωθεί με συμμετοχικό τρόπο.

Εσείς προσωπικά, για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιφέρεια;

Ηνησιωτικότητα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών, του τρόπου ζωής και των οικολογικών / πράσινων πολιτικών αντιλήψεων μου.  Κατάγομαι από ένα μικρό νησί, τη Σίφνο, αλλάέχω σφαιρική εικόνα για ολόκληρο το Ν. Αιγαίο γιατί ήταν πάντα στην καρδιά, στο μυαλό και στις δράσεις μου. Είμαι από εδώ αλλά ταυτόχρονα μπορώ να βλέπω ταπράγματα και με μια ματιά μεσογειακή και ευρωπαϊκή, να αντιλαμβάνομαι τι πάεικαλά ή στραβά, τι μπορούμε να αλλάξουμε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οιδυνατότητες αυτών των κοινωνιών.
Είναι αλήθεια ότι με ενδιαφέρει να συμβάλω να αλλάξει η κεντρική πολιτική σκηνή, το πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε στη βαθιά κρίση αλλά στάθηκε κι ανίκανο να την διαχειριστεί με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Πεποίθησή μου είναι, όμως, ότι απαιτούνται ταυτοχρόνως αλλαγές σε κάθε περιφέρεια, ώστε να αναδειχθούν στην κοινωνία δυνάμεις που θα αναγεννήσουν πολιτισμικά, πολιτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά τη χώρα.
Τα νησιά έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στηνπνευματική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Βλέπωδημιουργικές δυνάμεις σε πολλά νησιά, δραστήριους πολίτες, πρωτοβουλίες,προσπάθειες που επιδιώκουν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Αποτελεί πρόκληση να μπορέσω να συμβάλω, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, μέσα από τονΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, σε αλλαγές στην περιφέρεια.

Ποια είναι ηπρόταση του "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ" για το Νότιο Αιγαίο; Ποιοι τομείς αποτελούν προτεραιότητα για σας;

Προτείνουμεμια νέα κατεύθυνση, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την περιφέρεια, πολύδιαφορετικό από το σημερινό, που θέλουμε να υλοποιηθεί μαζί με τους πολίτες καιτην αυτοδιοίκηση: νααξιοποιήσουμε τη σοφία του παρελθόντος, τις εμπειρίες από την αρμονικήσχέση μεταξύ οικονομίας – κοινωνίας - περιβάλλοντος και πολιτισμού στο πλαίσιο σύγχρονων, οικολογικών, πράσινων πολιτικών αντιλήψεων, αξιών,στάσεων ζωής και πρακτικών σε όλους τους τομείς.
Η κεντρική φιλοσοφία του "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ" συνοψίζεται στο εξής: Κάθε νησί, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της απόστασής του από την Αθήνα, αλλά καισυνολικά η περιφέρεια, είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα, έχει τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του, αποτελεί μια κοινότητα με δυνατότητες, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τοπικής οικονομίας. Αντί να ισοπεδώνονται όλα αυτά,να κυριαρχεί η μονοκαλλιέργεια και να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των νησιών, πρέπεινα αναδείξουμε, προστατέψουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αναντικατάστατο πλούτο ως βάση για μακροχρόνια ευημερία των νησιών και συνοχή μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών.
Προτείνουμε, λοιπόν, μια νέα στρατηγική γιανα (ξανα)κάνουμε το Ν. Αιγαίο κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικήςδημιουργίας, χώρο άνθισης μιας νέας, "πράσινης" οικονομίας, εργαστήρι νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, γέφυρα στο διάλογο των πολιτισμών.

Ποια είναι τα λάθη που έγιναν μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου;

Αναπτύχθηκε η διαφθορά που έπληξε τις ηθικές βάσεις των νησιωτικών κοινωνιών. Η οργάνωση της κοινωνικής ζωής υποκαταστάθηκεαπό την κυριαρχία της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων. Δεν υπήρξε κεντρικός και περιφερειακός σχεδιασμός για το τι είδους μοντέλο ανάπτυξης θαακολουθήσει ο νησιωτικός χώρος. Δεν εξειδικεύτηκαν οι διάφορες πολιτικές  στη νησιωτικότητα αλλά και στα ιδιαίτεραχαρακτηριστικά που έχει κάθε νησί, μεγάλο ή μικρό. Οι συγκοινωνίες σχεδιάζονταιλες και τα νησιά έχουν κατοίκους μόνο δυο μήνες. Τα μικρότερα νησιά μένουν στοπεριθώριο λες και το Ν. Αιγαίο αποτελούνταν πάντα μόνο από μεγάλα νησιά.Γνώσεις, δεξιότητες, πολιτισμός, τοπικές ποικιλίες σπόρων και φυλών ζώωνπροσαρμοσμένων στο περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των νησιών χάνονται αντί νααναδεικνύονται και να αποτελούν τη βάση για ένα βιώσιμο μέλλον.
Το μοντέλο μαζικού τουρισμού που κυριαρχεί σήμερα είναι ευάλωτο, αφήνει μεγάλο χρέος κρυμμένο κάτω από το χαλί, και οδηγεί σε παρακμή τις υπόλοιπεςοικονομικές δραστηριότητες, κάνοντας τις ασύμφορες σε σύγκριση με το εύκολο -κάποιες φορές "μαύρο"- χρήμα.
Ενώ έχουν διατεθεί στο Ν. Αιγαίο σημαντικά ποσά, δεν έχουν αντιμετωπιστεί βασικά προβλήματα,  δεν έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίεςκοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές.
Αποδεχτήκαμε ως κοινωνίες και πολίτες ναγίνουμε μέρος της οικονομικής "φούσκας". Αλλά πλέον, όλο και πιο λίγοι θαμπορούν να επωφελούνται από την κερδοσκοπία γης, οι πιο πολλοί  - ιδιαίτερα οι νέοι - δεν θα μπορούν νααποκτήσουν το δικό τους σπίτι, το δικό τους μαγαζί, γη για να καλλιεργήσουν.
Ενώ δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσειπροβλήματα σαν κι αυτά, βρισκόμαστε απροετοίμαστοι απέναντι σε πολύ μεγαλύτερες απειλές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικά για το νησί της Ρόδου, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μεγαλύτεραπεριβαλλοντικά προβλήματα;

Χρειάζεται μια νέα στρατηγική για τον τουρισμόώστε να είναι ήπιος, βιώσιμος και συμβατός με άλλες, πράσινες, οικονομικέςδραστηριότητες. Παράλληλα, απαιτείται:
-             Μιαστρατηγική "μηδενικών αποβλήτων" που θα στηριχθεί στηπρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών,ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ώστε να επιτευχθεί μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή κατά 90%.
_-             Βιώσιμηδιαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης, ήπιες και όχι βίαιες παρεμβάσειςπου οδηγούν σε διάβρωση ή υποβάθμιση
-             Βιώσιμηαλιεία
_-             Μείωσητης σπατάλης νερού κι ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση νερού, αξιοποίηση του νερού της βροχής και αυτού μετά την επεξεργασία των λυμάτων
-             Υπεύθυνη προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησηςκαι των πολιτών
_-             Βελτίωσητων οικονομικών των δήμων μέσα από περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πράσινεςμορφές οικονομίας
_-             Πολιτική και δράσεις για πράσινη και βιώσιμη Ρόδο.

Τουρισμός και οικολογία πόσο συμβατές έννοιες είναι σε μια χώρα που στηρίζεται στο μαζικό τουρισμό;

Η Περιφέρεια πρέπει να διαμορφώσειστρατηγική, πολιτικές και υποστηρικτικά εργαλεία που θα στοχεύουν σε:
·      Υιοθέτηση προδιαγραφώνκαι δεσμεύσεων ώστε ο μαζικός τουρισμός να μην μετατρέπεται σε καταστροφική για το περιβάλλον και την κοινωνία δραστηριότητα
_·      Κυριαρχία, σταδιακά, στο Ν. Αιγαίο ενός πράσινου/οικολογικού τουριστικού μοντέλου που συνδέεται με άλλες δραστηριότητες ώστε η οικονομική δραστηριότητα να συμβάλλει στην προστασία - διατήρησητου φυσικού και πολιτισμικού πλούτου και στη δημιουργία νέων ευκαιριώναπασχόλησης.

Ο νέος θεσμόςτης αιρετής περιφέρειας είναι θεσμικά «εξοπλισμένος» ώστε να έχει ουσιαστικόρόλο στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών;

Η μεταρρύθμιση της κεντρικής,περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν αναγκαία αλλά η προωθούμενη"μεταρρύθμιση" δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της τις διαφορετικές πραγματικότητες στην περιφέρεια. Αμφιβάλλουμε αν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και σχεδιασμός για να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει στο εσωτερικό της σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, πόρους, δυνατότητες.

Οι θεσμοί διοίκησης και αυτοδιοίκησης στη χώρα αλλάζουν. Οι νοοτροπίες ;

Πρέπει να θέσουμε στο περιθώριο όσους μας οδήγησαν στην κρίση και λεηλάτησαν τα δημόσια αγαθά. Παράλληλα, οινησιωτικές κοινωνίες πρέπει να σταματήσουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν, να ανέχονται καταστροφικές πρακτικές, πελατειακές συμπεριφορές, με την ελπίδα μια μικρής"εξυπηρέτησης" από τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον δημοτικό σύμβουλο, τον υπάλληλο μιας υπηρεσίας που θα "οφελήσει" εμάς ή θα "βολέψει" το παιδί μας.
Η αυτοδιοίκηση σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην αλλαγή πολιτικών αλλά και στην αλλαγή νοοτροπίας. Φυσικά πρέπεινα εκλεγούν άνθρωποι και σχήματα που εκπροσωπούν νέες αξίες, προτάσεις καινοοτροπίες. Σύνθημά μας παραμένει το "αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε και εμείς".

Πριν λίγες ημέρες βρεθήκατε στη Ρόδο. Ποιες επαφές είχατε με υποψηφίους για τον δήμο της Ρόδου; Έχετε αποφασίσει με ποιόν υποψήφιο θα συνεργαστείτε;

Συναντήσαμε τον Δήμαρχο Ροδίων κΧατζηευθυμίου, τα στελέχη της νομαρχιακής κίνησης "12 συν 5", Δημήτρη Γάκη και Νεκτάριο Σαντορινιό, της Δημοκρατικής Αριστεράς Γιάννη Καλαποδάκη, καθώς και τον ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Γ. Χατζημάρκο.  Θα έχουμε επαφές με όλες τις κινήσεις γιατο Δήμο. Οι τελικές αποφάσεις μας θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, σχετικά σύντομα, στη βάση δεσμεύσεων σε προγραμματικό επίπεδο για την προώθηση μιας πράσινης πολιτικής για το Δήμο Ροδίων.