Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Στην τελική ευθεία

ΡΕΝΑ ΔΙΑΚΙΔΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗς ΡΟΔΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
Tην προσεχή εβδομάδα, δηλαδή μετά τονΔεκαπενταύγουστο  αναμένεται ναανακοινωθεί το δεύτερο "πακέτο" υποψηφίων που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚστις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσίευματης εφημερίδας «Έθνος».
Θα πρόκειται και πάλι για υποψηφίους Δημάρχους, όπωςέγινε και με το προηγούμενο "πακέτο" που ανακοινώθηκε και το οποίοπεριελάμβανε, κατά κανόνα, νυν Δημάρχους, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τη σημαίατου Κινήματος στις εκλογές του 2006.

Ηνέα ανακοίνωση θα περιλαμβάνει, κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα ονόματαπερίπου 100 υποψηφίων, δημάρχων, οιοποίοι θα έχουν τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ θα έχειανακοινώσει το 50% των υποψηφίων δημάρχων, οι οποίοι, με τον ένα ή τον άλλοτρόπο, θα έχουν το "χρίσμα" της "Ιπποκράτους". Όσον αφοράστους υπόλοιπους Δήμους, το ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται να μη δώσει"χρίσματα", κεντρικά, αλλά να αφήσει τις δημοτικές και νομαρχιακέςοργανώσεις του να επιλέξουν μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής, στην οποία θαδώσουν τη στήριξή τους.

Αντα παραπάνω ισχύσουν τότε μέσα στην επόμενη «παρτίδα» υποψηφίων θα πρέπει ναπεριλαμβάνεται και ο Δήμος της Ρόδου,αν υποθέσουμε ότι θα καταφέρουν να καταλήξουν κάπου. Πάντως η επόμενησυνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων έχει οριστεί για τις 23 Αυγούστου και τότε αναμένονται οιοριστικές αποφάσεις.