Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Είμαστε πολλοί αλλά είμαστε σκόρπιοι...